Dzisiaj jest niedziela, 25.06.2017

Rejestracja | Logowanie

E-mail

HasłoNie pamiętam hasła

Zaloguj się poprzez konto
na FacebookuJeśli posiadasz konto na Facebooku możesz logować się u nas klikając w powyższy przycisk

XXXV Sesja Rady Miasta Piły

wtorek, 30.05.2017 11:21, Autor: Redakcja ExpressTV

PORZĄDEK OBRAD
XXXV sesji Rady Miasta Piły
30 maja 2017 r., godz. 12.00
Miejska sala koncertowa, ul. Dąbrowskiego 8

 

 

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy XXXIV a XXXV sesją Rady Miasta Piły - druk nr 697.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Piły z prac Prezydenta Miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły - druk nr 695.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Piły z tematów poruszanych na Sesji Rady Powiatu w Pile odnoszących się do Miasta Piły.

 5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piły za 2016 rok - druk nr 691.

  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły za 2016 rok - druki nr 689690,

  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Piły za 2016 rok - druk nr 693,

  3. dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piły za 2016 r.

 6. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Piły za 2016 rok - druk nr 692.

  1. przedstawienie Uchwały Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Miasta Piły za rok 2016 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Piły za 2016 rok - druk nr 694,

  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły o udzielenie Prezydentowi Miasta Piły absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok - druk nr 703.

 7. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - druk nr 704.

 8. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Hotelu Gromada Piła przy Alei Piastów 15 w Pile - druk nr 700.

 9. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Piła w sezonie kąpielowym od 15 czerwca do 15 września 2017 r. - druk nr 701.
 10. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości zabudowanych garażami - druk nr 702.

 11. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości położonych przy ul. Piaskowej w Pile - druk nr 705.

 12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok - druk nr 699.

 13. Realizacja uchwał Rady Miasta Piły za 2016 rok - druk nr 696.

 14. Informacja w sprawie interpelacji i zapytań - druk nr 698.

 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.

 16. Zamknięcie obrad. 


na bieżąco