Dzisiaj jest niedziela, 25.06.2017

Rejestracja | Logowanie

E-mail

HasłoNie pamiętam hasła

Zaloguj się poprzez konto
na FacebookuJeśli posiadasz konto na Facebooku możesz logować się u nas klikając w powyższy przycisk

XXXI sesja Rady Miasta Piły

wtorek, 28.02.2017 10:27, Autor: Redakcja ExpressTV

PORZĄDEK OBRAD
XXXI sesji Rady Miasta Piły
28 lutego 2017 r., godz. 12.00
Miejska sala koncertowa, ul. Dąbrowskiego 8

 

 

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy XXX a XXXI sesją Rady Miasta Piły - druk nr 630.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Piły z prac Prezydenta Miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły - druk nr 632.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Piły z tematów poruszanych na Sesji Rady Powiatu w Pile odnoszących się do Miasta Piły.

 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2017 roku - druk nr 634.

 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt osoby przyjętej do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile - druk nr 635.

 7. Projekt uchwały w sprawie skargi na nieuwzględnienie przez Prezydenta Miasta Piły wniosku o wytyczenie drogi koniecznej, stanowiącej dojazd do działki nr 72/2, złożonego w toku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Wałeckiej i Zalewu Koszyckiego - druk nr 636.
  Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1764) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992).

 8. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Piła oraz warunków i sposobu ich przyznania - druk nr 637.

 9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła - druk nr 638. Autoprawka - druk nr 647.

 10. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Piła - druk nr 639. Autoprawka - druk nr 648.

 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła na lata 2016-2018” - druk nr 640.

 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Motylewskiej w Pile - druk nr 641.

 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Krzywej w Pile, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki – Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Pile - druk nr 642.

 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Zygmunta Starego w Pile - druk nr 643.

 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Kraszewskiego w Pile - druk nr 644.

 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej garażem, położonej przy ul. Lotniczej w Pile - druk nr 645.

 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Wieniawskiego w Pile - druk nr 646.

 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - druk nr 649. Autopoprawka - druk nr 651.

 19. Informacja w sprawie interpelacji i zapytań - druk nr 631.

 20. Wolne głosy, wnioski i informacje.

 21. Zamknięcie obrad. 


na bieżąco