Dzisiaj jest niedziela, 25.06.2017

Rejestracja | Logowanie

E-mail

HasłoNie pamiętam hasła

Zaloguj się poprzez konto
na FacebookuJeśli posiadasz konto na Facebooku możesz logować się u nas klikając w powyższy przycisk

XXVIII sesja Rady Miasta Piły

poniedziałek, 19.12.2016 16:01, Autor: Jakub Wicher

PORZĄDEK OBRAD
XXVIII sesji Rady Miasta Piły
20 grudnia 2016 r., godz. 12.00
Miejska sala koncertowa, ul. Dąbrowskiego 8

 

 

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Wręczenie gratulacji z okazji jubileuszu działalności organizacji pozarządowych.

 3. Wręczenie statuetek z okazji jubileuszu działalności firm.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy XXVII a XXVIII sesją Rady Miasta Piły - druk nr 583.

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Piły z prac Prezydenta Miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły - druk nr 584.

 6. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły - druk nr 591.

 7. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 - 2029 - druk nr 581. Opinia RIO - druk nr 602.

 8. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. - druk nr 582. Opinie RIO - druki nr 603, 604.

 9. Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 - druk nr 559.

 10. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 - druk nr 586.

 11. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 - druk nr 587.

 12. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019 - druk nr 588.

 13. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły - Bydgoskie Przedmieście II - druk nr 589.

 14. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Koszalińskiej, Szybowników i Lotniczej - druk nr 590.

 15. Projekt uchwały Rady Miasta Piły zmieniający uchwałę Nr XX/247/04 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Piły - druk nr 595. Autopoprawka - druk nr 599.

 16. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2017 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie w zakresie obsługi bibliotecznej - druk nr 596.

 17. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/400/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła - druk nr 597.

 18. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - druk nr 598.

 19. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie planu pracy Rady Miasta Piły na 2017 rok - druk nr 592.

 20. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły na 2017 rok - druk nr 593.

 21. Przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Piły na 2017 rok - druk nr 594.

 22. Informacja w sprawie interpelacji i zapytań radnych - druk nr 585.

 23. Wolne głosy, wnioski i informacje.

 24. Zamknięcie obrad.


na bieżąco