Dzisiaj jest niedziela, 25.06.2017

Rejestracja | Logowanie

E-mail

HasłoNie pamiętam hasła

Zaloguj się poprzez konto
na FacebookuJeśli posiadasz konto na Facebooku możesz logować się u nas klikając w powyższy przycisk

XXXIII sesja Rady Miasta Piły

wtorek, 28.03.2017 11:00, Autor: Redakcja ExpressTV

PORZĄDEK OBRAD
XXXIII sesji Rady Miasta Piły
28 marca 2017 r., godz. 12.00
Miejska sala koncertowa, ul. Dąbrowskiego 8

 

 

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy XXXI a XXXIII sesją Rady Miasta Piły - druk nr 652 (wersja nr 2).

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Piły z prac Prezydenta Miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły - druk nr 654.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Piły z tematów poruszanych na Sesji Rady Powiatu w Pile odnoszących się do Miasta Piły.

 5. Projekt uchwały w sprawie "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piła" - druk nr 656.

 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/412/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. - druk nr 657.

 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/416/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Okrzei, Buczka i Wincentego Pola - druk nr 658.

 8. Projekt uchwały w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Piła lokali mieszkalnych, przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy - druk nr 659. Autopoprawka - druk nr 668.

 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy Pl. Powstańców Warszawy w Pile - druk nr 660.

 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Kochanowskiego w Pile - druk nr 661.

 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Okólnej w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - druk nr 662.

 12. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 - 2029 - druk nr 666.

 13. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - druk nr 667.

 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Piły na lata 2017 - 2019 - druk nr 663.

 15. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 - druk nr 664.

 16. Raport dotyczący wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz efektów ich realizacji w Gminie Piła w 2016 r. - druk nr 665.

 17. Informacja w sprawie interpelacji i zapytań radnych - druk nr 653.

 18. Wolne głosy, wnioski i informacje.

 19. Zamknięcie obrad.


na bieżąco